Begroting 2020

Paragraaf Subsidies

Grondslag

Maximale subsidie 2020

 ( Deze informatie is richtinggevend, hieraan kunnen geen rechten aan ontleend worden)

Subsidies die verleend worden op basis van een subsidieregeling

Subsidieregeling maatschappelijke evenementen 2017

31.700

Nadere regeling subsidieregeling muziek-, dans en dramaonderwijs en culturele samenwerking, innovatie en reuring

332.500

Subsidieregeling amateurkunsten 2017

70.000

Nadere regeling subsidieverstrekking vrijwilligersorganisaties Wmo

99.100

Nadere regeling subsidieverstrekking peuterarrangementen

260.000

Nadere regeling stimuleringsregeling toerisme en recreatie

15.900

Nadere subsidieregeling  gemeente Best voor cultuur, sport en recreatie, welzijn en gezondheid, ondernemersklimaat en duurzaamheid

209.300

Subsidies die verleend worden op basis van artikel 4:23 lid 3 onder c van de Awb

De Lumens Groep (OTB)

529.300

Combinatie Jeugdzorg (OTB)

125.100

Novadic Kentron (OTB)

54.500

MEE Zuid-Oost Brabant (OTB)

304.800

Stichting Zuidzorg (OTB)

48.700

De Lumens Groep - preventief jeugdbeleid (inclusief onderaannemers)

689.900

De Lumens Groep - volwassenen, o.a. maatschappelijk werk, schuldhulpverlening 

446.200

LEV Best (voorheen Welzijn Best Oirschot)

635.000

Valpreventie LEV Best (voorheen Welzijn Best Oirschot)

7.100

Stichting Zuidzorg - deelname jeugdverpleegkundige

10.300

GGZE - collectieve preventie, cliëntondersteuning en inloopfunctie

116.200

Stg Slachtofferhulp Nederland regio Brabant Noord en Zuid-Oost

6.800

MEE Zuid-Oost Brabant - cliëntondersteuning

150.000

Alzheimer Nederland Afdeling Zuidoost-Brabant/ Stichting Zelfhulpnetwerk Zuidoost- Brabant

28.000

Stichting CampusVitaal

33.000

Voedselbank Best

8.800

Stichting Leergeld

110.000

Stichting Cultuurspoor Best 

680.600

Stichting CultuurSpoor Best - cursusaanbod welzijn

53.800

Stichting schoolsport Best

1.500

Schoolsportolympiade

4.800

Buurtbusvereniging Boskant-Olland-Liempde

600

Buurtbusvereniging Nuenen-Best

600

Buurthuis Vlinderhei

14.400

Overig

Welzijnsfonds

21.100

 

ga terug