Begroting 2020

Overhead

In dit programma zijn  indirecte kosten opgenomen, waaronder begrepen de kosten van het management, kosten van ondersteunde afdelingen, de huisvestingskosten, de kantoorkosten en ICT-kosten.

Standaard lasten/baten/saldo
Rekening 2018
Begroting 2019
Rekening 2019
Begroting 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Lasten
9.038.417
10.368.068
0
9.720.708
10.146.824
10.275.835
10.463.432
12 - Overhead
9.038.417
10.368.068
0
9.720.708
10.146.824
10.275.835
10.463.432
Baten
-1.046.176
-1.046.071
0
-934.188
-1.048.095
-865.174
-760.116
12 - Overhead
-1.046.176
-1.046.071
0
-934.188
-1.048.095
-865.174
-760.116

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 9.720.708

11,8 %

Baten

€ 934.188

1,1 %

ga terug