Begroting 2020

Met deze begroting 2020 - 2023 geven wij u inzicht in onze speerpunten, activiteiten en plannen voor 2020. Uitgangspunt is dat de meerjarenbegroting over 4 jaren sluitend is. Ook dit jaar zijn we daar weer in geslaagd.
In het beleidsakkoord ligt de nadruk op de uitvoering en dat vergt daadkracht, creativiteit en een goed ingerichte en werkende ambtelijke organisatie.
In de speerpunten staan de pijlers voor de komende jaren vermeld. Deze treft u hieronder aan.

College van burgemeester en wethouders

Baten € 82.109.528

Lasten € 82.109.528

Baten

€ 630.588

Lasten

€ 2.705.887

Baten

€ 275.197

Lasten

€ 2.807.252

Baten

€ 3.011.912

Lasten

€ 6.832.361

Baten

€ 519.571

Lasten

€ 716.161

Baten

€ 973.102

Lasten

€ 1.698.685

Baten

€ 1.522.346

Lasten

€ 4.271.114

Baten

€ 6.344.842

Lasten

€ 30.566.102

Baten

€ 6.458.843

Lasten

€ 7.083.440

Baten

€ 10.984.952

Lasten

€ 11.960.632

Baten

€ 50.453.987

Lasten

€ 3.747.186

Baten

€ 934.188

Lasten

€ 9.720.708