Begroting 2020

Mutaties in de reserves

GERAAMDE RESULTAAT EN MUTATIES IN DE RESERVES 

Onderstaande tabel is gebaseerd op de primitieve begroting 2020 exclusief de 1 e wijziging 2020.

Omschrijving

 Progr.  

 Product

 Nummer
reserve

2020  

 2021  

 2022  

 2023  

Totaal saldo van baten en lasten

-735.528

-1.078.176

-1.069.031

-515.624

Bijdragen uit reserves - incidenteel

Programma 6

Bijdrage uit reserve buitensportacommodaties:

R220

- Storting in DR sportpark Naastenbest

6

06.08

0

397.200

186.000

0

- Storting in DR sportpark De Leemkuilen

6

06.09

0

788.800

635.600

0

0

1.186.000

821.600

0

Programma 10

Bijdrage uit de vrije algemene reserve:

R004

- Implementatie omgevingswet

10

10.01

0

85.000

55.000

0

Bijdrage uit de risicoreserve grondexploitaties:

- Bijdrage nadelig saldo grondexploitatie

10

10.11

436.054

390.114

386.516

309.259

436.054

475.114

441.516

309.259

Programma 11

Bijdrage uit de vrije algemene reserve:

R004

- Aanp dekkingsreserve MFA Dijkstraten 

11

11.02

2.043.600

1.005.101

0

0

2.043.600

1.005.101

0

0

Totaal bijdragen uit reserves - incidenteel

2.479.654

2.666.215

1.263.116

309.259

Bijdragen uit reserves - structureel

Programma 2

Dekkingsreserve bouw brandweerkazerne

2

02.01

R303

12.685

12.685

12.685

12.686

12.685

12.685

12.685

12.686

Programma 3

Dekkingsres. ondergrondse parkeergarage

3

03.03

R306

31.805

31.805

31.805

31.805

Dekkingsres. Slowlane

3

03.02

R351

25.413

25.413

25.413

25.413

Bijdrage uit de dekkingsreserve openbare ruimte

3

03.02

R352

28.216

28.216

28.216

28.216

Bijdrage uit dekkingsreserve wegbeheer

3

03.04

R355

170.851

170.851

170.851

170.851

Bijdrage uit dekkingsreserve vervanging groen

3

03.13

R358

15.234

15.234

15.234

15.234

Bijdragen uit de reserve wegbeheer:

- Storting in DR wegbeheer 

3

03.04

R222

1.894.205

704.205

504.205

1.204.205

Bijdrage uit de reserve vervanging groen:

- Storting in DR vervanging groen

3

03.13

R224

350.000

180.000

175.000

175.000

2.515.724

1.155.724

950.724

1.650.724

Programma 4

Dekkingsres. molen Heilig Hartstraat 1a

4

04.02

R314

5.994

5.994

5.994

5.994

Dekkingsres. restauratie molen 

4

04.02

R344

7.612

7.612

7.612

7.612

Dekkingsres. H.Hartstraat 1

4

04.02

R350

2.604

2.604

2.604

2.604

Dekkingsres. Kon Emmalaan 25

4

04.02

R320

4.197

4.197

4.197

4.197

20.407

20.407

20.407

20.407

Programma 5

Dekkingsres. nieuwbouw Antoniusschool, Paardenhei 7

5

05.08

R317

19.798

19.798

19.798

19.798

Dekkingsres. bouwkosten De Klimboom, Paardenhei 1

5

05.08

R318

21.085

21.085

21.085

21.085

Dekkingsres. uitbr. De Klimboom met 2 lokalen

5

05.08

R319

5.121

5.121

5.121

5.121

Dekkingsres. 16 klassige Antoniusschool, Vlinderhei 14

5

05.08

R334

55.219

55.219

55.219

55.219

Dekkingsres. Brede school Hoge Akker, Zwijssenstr. 85

5

05.08

R347

11.858

11.858

11.858

11.858

Dekkingsres. Brede 16-klassige school Dijkstraten

5

05.08

R339

0

0

72.959

72.959

Dekkingsres. uitbr./inrichting Heerbeeckcollege

5

05.08

R321

29.495

29.495

29.495

29.495

Dekkingsres. aank. verb. W. de Zwijgerweg 148

5

05.08

R323

31.045

31.045

31.045

31.045

Dekkingsres. uitbreiding Heerbeeck 220 leerl. + 237 leerl.

5

05.08

R337

57.481

57.481

57.481

57.481

Dekkingsres. 1e inrichting Heerbeeck 229 leerl.

5

05.08

R338

4.637

4.637

4.637

4.637

Dekkingsres. 1e inrichting Heerbeeck 111 leerl.

5

05.08

R343

2.248

2.248

2.248

2.248

Dekkingsres. peuterspeelzaal Vlinderhei 12

5

05.08

R313

7.161

7.161

7.161

7.161

Dekkingsres. peuterspeelzaal 't Hummeltje, Verleunstr 29

5

05.08

R327

6.358

6.358

6.358

6.358

Dekkingsres. brede school Hoge Akker, Zwijssentstr. 85 pspz

5

05.08

R348

1.656

1.656

1.656

1.656

Dekkingsres. brede school Hoge Akker kinderopvang

5

05.08

R349

4.923

4.923

4.923

4.923

258.085

258.085

331.044

331.044

Programma 6

Dekkingsres. Dependance bibliotheek Heerbeeck

6

06.01

R346

7.917

7.917

7.917

7.917

Dekkingsres. kunstgrasveld Wilhelminaboys

6

06.08

R332

22.426

22.426

7.348

7.348

Dekkingsres. Verruiming buitensportcapaciteit

6

06.08

R340

29.298

29.298

29.298

29.298

Dekkingsres. Verruiming buitensportcapaciteit

6

06.09

R340

77.646

77.646

77.646

77.646

Dekkingsres. Herin. Sportpark Leemkuilen

6

06.09

R305

31.132

31.132

31.132

31.132

Dekkingsres. kunstgrasveld MHCB

6

06.09

R331

10.338

10.338

3.389

3.389

Dekkingsres. kunstgrasvelden Best Vooruit

6

06.09

R333

44.143

44.143

14.456

14.456

Dekkingsres. Sportpark Leemkuilen

6

06.09

R357

5.105

5.105

5.105

5.105

Dekkingsres. bouw gymzaal Heivelden, Rendierhei 1

6

06.10

R322

12.295

12.295

12.295

12.295

Dekkingsres. bouw tweede sporthal

6

06.10

R336

147.205

147.205

147.205

147.205

Dekkingsres. fietsenstalling 2e sporthal

6

06.10

R342

3.286

3.286

3.286

3.286

Dekkingsres. overdekt zwembad

6

06.11

2.269

2.269

2.269

0

Bijdrage uit reserve speelelementen:

- Repareren en vervangen speelelementen

6

06.18

33.739

33.739

33.739

33.739

426.799

426.799

375.085

372.816

Programma 7

Dekkingsres. buurtvoorz. Vlinderhei 16

7

07.05

3.834

3.834

3.834

3.834

Dekkingsres. WMO-loket, Nazarethstraat 173

7

07.06

41.069

41.441

38.839

32.792

Dekkingsres. Bestwijzer

7

07.06

36.116

36.116

36.116

36.116

81.019

81.391

78.789

72.742

Programma 9

Dekkingsreserve afvalverwijdering (inv pr 21)

9

09.01

R354

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

Programma 11

Bestemmingsreserve verkoop Hypotheekbedrijf HNG

11

11.01

177.017

0

0

0

Bijdrage uit de reserve buitensportaccommodaties:

- Rente geldlening Best Vooruit

11

11.01

R220

8.890

8.743

8.589

8.427

- Aflossing geldlening Best Vooruit

11

11.01

R220

3.048

3.195

3.349

3.511

Bijdrage uit de vrije algemene reserve:

R004

- Vrijval middelen grondexploitatie

11

11.02

620.000

0

0

0

808.955

11.938

11.938

11.938

Programma 12

Dekkingsreserve gemeentehuis

12

12.02

12.706

12.709

0

0

Dekkingsres. Verbouwing gemeentehuis

12

12.02

16.036

16.036

16.036

16.036

Dekkingsres. Klimaatbeheersing 2e verd.gemeentehuis

12

12.02

3.263

3.263

3.265

0

Dekkingsreserve bouw nieuwe werf

12

12.10

29.813

29.813

29.813

29.813

Bijdrage uit reserve gevolgen reorganisatie:

- Kosten garantiesalarissen

12

12.01

44.925

46.453

48.032

16.585

Bijdrage uit egalisatiereserve ICT:

- Kosten automatisering

12

12.03

696.643

805.926

749.872

679.254

803.386

914.200

847.018

741.688

Totaal bijdragen uit reserves - structureel

4.935.060

2.889.229

2.635.690

3.222.045

Totaal bijdragen uit reserves 

7.414.714

5.555.444

3.898.806

3.531.304

waarvan uit dekkingsreserves

1.283.610

1.106.968

1.112.904

1.101.324

Stortingen in reserves - incidenteel

Programma 6

Dekkingsreserve sportpark Naastenbest

6

06.08

R356

0

-397.200

-186.000

0

Dekkingsreserve sportpark De Leemkuilen

6

06.09

R357

0

-788.800

-635.600

0

0

-1.186.000

-821.600

0

Programma 11

Storting in dekkingsreserves:

- Dekkingsreserve MFA Dijkstraten

11

11.02

-2.043.600

-1.005.101

0

0

-2.043.600

-1.005.101

0

0

Totaal stortingen in reserves - incidenteel

-2.043.600

-2.191.101

-821.600

0

Stortingen in reserves - structureel

Programma 3

Storting in dekkingsreserves:

- Dekkingsreserve wegbeheer

3

03.04

R355

-1.890.000

-700.000

-500.000

-1.200.000

- Dekkingsreserve vervanging groen

3

03.13

R358

-350.000

-180.000

-175.000

-175.000

Storting in reserve wegbeheer:

- Storting tlv exploitatie

3

03.04

R222

-476.615

-488.530

-500.744

-514.514

Storting in reserve vervanging groen

- Storting tlv exploitatie

3

03.13

R224

-101.500

-103.023

-104.568

-106.136

-2.818.115

-1.471.553

-1.280.312

-1.995.650

Programma 6

Storting in reserve buitensportaccommodaties:

- Storting tlv exploitatie

6

06.08

-76.125

-77.267

-78.426

-79.602

- Storting tlv exploitatie

6

06.09

-76.125

-77.267

-78.426

-79.602

Storting in reserve speelelementen

- Storting tlv exploitatie

6

06.18

-34.893

-34.893

-34.893

-34.893

-187.143

-189.427

-191.745

-194.097

Programma 11

Storting in vrije algemene reserve:

R004

- Risicovergoeding verstrekte geldlening

11

11.01

-3.090

-2.863

-2.627

-2.381

-3.090

-2.863

-2.627

-2.381

Programma 12

Storting in egalisatiereserve ICT:

- Storting tlv exploitatie

12

12.03

-479.750

-484.548

-489.393

-494.287

-479.750

-484.548

-489.393

-494.287

Totaal stortingen in reserves - structureel

-3.488.098

-2.148.391

-1.964.077

-2.686.415

Totaal stortingen in reserves

-5.531.698

-4.339.492

-2.785.677

-2.686.415

Totaal mutaties reserves

1.883.016

1.215.952

1.113.129

844.889

Geraamde resultaat

1.147.488

137.776

44.098

329.265

 

ga terug