Begroting 2020

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Naast de te realiseren programma’s bevat de begroting het overzicht van algemene dekkingsmiddelen en een bedrag voor onvoorziene uitgaven.

De algemene dekkingsmiddelen zijn niet als baten in de diverse programma’s opgenomen. Het overzicht is geen programma, maar is bedoeld als informatiebron voor de gemeenteraad en Provinciale Staten.  De informatie omvat de lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is, de algemene uitkeringen, het dividend, het saldo van de financieringsfunctie (renteresultaat), de overige algemene dekkingsmiddelen en het bedrag voor onvoorziene uitgaven.

Standaard lasten/baten/saldo
Rekening 2018
Begroting 2019
Rekening 2019
Begroting 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Lasten
12.407.684
5.104.461
0
3.747.186
1.710.564
623.275
920.183
11 - Algemene dekkingmiddelen en onvoorzien
12.407.684
5.104.461
0
3.747.186
1.710.564
623.275
920.183
Baten
-56.821.630
-51.990.366
0
-50.453.987
-49.157.351
-48.694.577
-49.953.324
11 - Algemene dekkingmiddelen en onvoorzien
-56.821.630
-51.990.366
0
-50.453.987
-49.157.351
-48.694.577
-49.953.324

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 3.747.186

4,6 %

Baten

€ 50.453.987

61,4 %

ga terug