Begroting 2020

Onderwijs

Dit programma omvat het bevorderen dat jongeren zich goed voorbereiden op participatie in de samenleving, dat kinderen met zo min mogelijk ontwikkelachterstand starten in groep 3 van de basisschool en een goede spreiding van scholen over de verschillende wijken in Best.

Rol van de gemeente
De gemeente heeft meerdere rollen binnen het programma Onderwijs:

  • Regisserend en/of meewerkend: als het gaat om het monitoren van vastgesteld beleid dat uitgevoerd wordt door partners, zoals bij de uitvoering van passend onderwijs of onderwijshuisvesting.
  • Faciliterend: stimuleren en faciliteren van initiatieven uit de samenleving. Bijvoorbeeld de organisatie van de interne zorgstructuur binnen het primair onderwijs.

Brainport
De Brainportregio werkt aan het verder realiseren van relevant internationaal georiënteerd onderwijs. Voor de gemeente Best betekent dit onder meer dat een aantal scholen zich zal ontwikkelen tot zogenaamde koploperschool. Dit zijn scholen die  zich binnen de brainportgemeenten op het gebied van internationalisering extra profileren.

Participatie
Bij initiatieven door inwoners of bedrijven verstrekt de gemeente informatie en/of denkt mee als de initiatiefnemer dat wenst (overheidsparticipatie bij bewonersinitiatieven). Bij beleidsontwikkeling, nieuwe regelgeving of uitvoering organiseert de gemeente participatie (bewonersparticipatie bij overheidsinitiatieven).

Standaard lasten/baten/saldo
Rekening 2018
Begroting 2019
Rekening 2019
Begroting 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Lasten
1.322.974
4.104.452
0
1.698.685
1.759.817
1.747.465
1.733.482
5 - Onderwijs
1.322.974
4.104.452
0
1.698.685
1.759.817
1.747.465
1.733.482
Baten
-988.274
-3.299.281
0
-973.102
-954.035
-1.008.036
-989.172
5 - Onderwijs
-988.274
-3.299.281
0
-973.102
-954.035
-1.008.036
-989.172

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 1.698.685

2,1 %

Baten

€ 973.102

1,2 %

ga terug