Begroting 2020

Samenvattend overzicht baten en lasten

Samenvattend overzicht baten en lasten

Lasten (in duizenden euro's)

Programma

Realisatie 

Begroting

Begroting

Raming

Raming

Raming

2018

2019

2020

2021

2022

2023

incl. wijz.

1 - Algemeen bestuur

4.035

3.409

2.706

2.793

2.874

2.940

2 - Integrale veiligheid

2.226

2.534

2.807

2.798

2.817

2.872

3 - Verkeer en openbare ruimte

3.304

3.730

4.014

4.091

4.058

4.227

4 - Economische zaken

875

791

716

715

724

733

5 - Jeugd en Onderwijs

1.323

2.849

1.699

1.760

1.747

1.733

6 - Cultuur, sport, recreatie en vrije tijd

3.929

5.243

4.084

4.116

4.101

4.127

7 - Werk en inkomen

30.406

30.236

30.566

30.745

30.942

31.236

8- Maatschappelijke ondersteuning en zorg

           -  

           -  

           -  

           -  

           -  

           -  

9 - Milieu

6.625

6.963

7.195

7.256

7.328

7.467

10 - Ruimte en bouwen

7.063

16.641

11.961

22.772

15.107

11.647

11 - Algemene dekkingsmiddelen

1.538

626

1.700

703

621

918

       en onvoorzien *

12 - Overhead

8.529

9.893

9.241

9.662

9.786

9.969

Totaal lasten

69.853

82.915

76.690

87.410

80.106

77.868

 

Baten (in duizenden euro's)

Programma

Realisatie 

Begroting

Begroting

Raming

Raming

Raming

2018

2019

2020

2021

2022

2023

incl. wijz.

1 - Algemeen bestuur

         821

         805

         631

         641

         650

         654

2 - Integrale veiligheid

         126

         175

         263

         235

         183

         186

3 - Verkeer en openbare ruimte

         429

         501

         496

         505

         512

         520

4 - Economische zaken

         467

         516

         499

         506

         512

         519

5 - Jeugd en Onderwijs

         726

      1.925

         715

         696

         677

         658

6 - Cultuur, sport, recreatie en vrije tijd

      1.153

      1.737

      1.096

      1.085

      1.096

      1.094

7 - Werk en inkomen

      6.846

      6.256

      6.264

      6.201

      6.210

      6.218

8- Maatschappelijke ondersteuning en zorg

           -  

           -  

           -  

           -  

           -  

           -  

9 - Milieu

      6.315

      6.304

      6.563

      6.652

      6.723

      6.853

10 - Ruimte en bouwen

      5.554

    11.487

    10.549

    21.398

    13.729

    10.362

11 - Algemene dekkingsmiddelen

    42.954

    44.908

    47.601

    48.140

    48.683

    49.941

       en onvoorzien

12 - Overhead

         173

          17

         131

         134

          18

          18

Totaal baten

65.564

74.631

74.807

86.194

78.993

77.023

 

 

Totaal lasten (incl. saldo)

69.853

82.915

76.690

87.410

80.106

77.868

Totaal baten

65.564

74.631

74.807

86.194

78.993

77.023

Totaal saldo van baten en lasten

-4.289

-8.284

-1.883

-1.216

-1.113

-845

Stortingen in reserves

12.327

8.435

5.532

4.339

2.786

2.686

Bijdragen uit reserves

16.613

16.718

7.415

5.555

3.899

3.531

Mutatie reserves

4.286

8.283

1.883

1.216

1.113

845

Saldo

-3

-1

0

0

0

0

Inclusief  resultaat

0

77

1.147

138

44

330

 

ga terug