Begroting 2020

Economische zaken

Financiën Economische zaken

Financiën

Wat mag het kosten?

Baten, lasten en mutaties reserves

bedragen x € 1.000

4.1 - Economische zaken

Realisatie 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

Lasten

875

790

716

715

724

733

Baten

467

516

499

506

512

519

Saldo baten en lasten

408

274

217

209

211

214

Stortingen in de reserves

0

0

0

0

0

0

Bijdragen uit de reserves

16

66

20

20

20

20

Resultaat

392

208

197

189

191

193

Welke verschillen zijn er ten opzichte van voorgaand jaar?

In het resultaatgebied 4.1 Economische zaken zijn de lasten € 74.000 lager.

De belangrijkste verschillen zijn:

  • Lagere lasten als gevolg van de volgende eenmalige investering in 2019 :
    • verleggen hoogspanningsleiding (€ 50.000 voordelig)

In het resultaatgebied 4.1 Economische zaken zijn geen noemenswaardige verschillen in de baten.