Begroting 2020

Milieu

Beleid Riolering / ondergrondse infrastructuur

Beleid  Riolering / ondergrondse infrastructuur

Wat willen we bereiken

Effect indicator

Streven

Eerdere resultaten

Bron

Wat gaan we daar in 2020 voor doen

Duurzame, doelmatige en efficiënte inzameling en afvoer van hemel- en afvalwater

(Wet milieubeheer, Wet informatievoor
ziening ondergrondse netwerken, Wet gemeentelijke watertaken en de Waterwet)

Belasting milieu

minimaal voldoen aan de norm Water- en rioleringsplan 2016-2020 (WRP) in 2020

(gegevens beschikbaar in jaarrekening 2021)

2019: -
2018 : voldaan
2017 : voldaan

Water- en rioleringsplan 2016-2020

Betreft regulier werk: het uitvoeren van de maatregelen/projecten conform het Water- en Rioleringsplan 2016-2020 (WRP 2016-2020).

Bescherming volksgezondheid

minimaal voldoen aan de norm Water- en rioleringsplan 2016-2020 (WRP) in 2020

(gegevens beschikbaar in jaarrekening 2020)

2019 : -
2018 : voldaan
2017 : voldaan

Water- en rioleringsplan 2016-2020

Betreft regulier werk: het uitvoeren van de maatregelen/projecten conform het Water- en Rioleringsplan 2016-2020 (WRP 2016-2020).

Buffering en afvoermogelijkheden

minimaal voldoen de norm Water- en rioleringsplan 2016-2020 (WRP) in 2020

(gegevens beschikbaar in jaarrekening 2020)

2019 : -
2018 : voldaan
2017 : voldaan

Water- en rioleringsplan 2016-2020

Betreft regulier werk: het uitvoeren van de maatregelen/projecten conform het Water- en Rioleringsplan 2016-2020 (WRP 2016-2020).