Begroting 2020

Verkeer en openbare ruimte

Beleid Openbare ruimte

Beleid Openbare ruimte

Wat willen we bereiken

Effect indicator

Streven

Eerdere resultaten

Bron

Wat gaan we daar in 2020 voor doen

Adequaat beheer van de openbare ruimte (Bron: Gemeentewet)

Onderhoudsniveau openbare ruimte

6 in 2020
(Gegevens beschikbaar in jaarrekening 2021)

2019 : 6
2018 : 6
2017 : 6

Schouw openbare ruimte

Betreft regulier werk in samenwerking met de WSD. Uitvoeren van de beheer- en beleidsplannen:

We voeren inspecties in de openbare ruimte uit en intensiveren toezicht op uitvoering van werkzaamheden door derden.

Onderhoudsniveau winkelgebieden

7 in 2020

(Gegevens beschikbaar in jaarrekening 2021)

2019 : 7
2018 : 7
2017 : 7

Schouw openbare ruimte

Meldingen van  burgers worden op een efficiënte wijze afgehandeld

Tijdig afgehandelde meldingen

80% van de meldingen openbare ruimte worden binnen de gestelde servicenormen afgehandeld

Voldoet aan de norm

Interne servicenorm, gegevens via FIXI beschikbaar in 2021

In 2020 registeren en monitoren we alle meldingen over de openbare ruimte.