Begroting 2020

Milieu

Milieu

RESULTAATGEBIED Milieu

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 7.083.440

8,6 %

Baten

€ 6.458.843

7,9 %