Begroting 2020

Cultuur, sport, recreatie en vrije tijd

Cultuur

RESULTAATGEBIED Cultuur

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 4.271.114

5,2 %

Baten

€ 1.522.346

1,9 %