Begroting 2020

Verkeer en openbare ruimte

Verkeer / Parkeren

RESULTAATGEBIED Verkeer / Parkeren

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 6.832.361

8,3 %

Baten

€ 3.011.912

3,7 %