Begroting 2020

Verkeer en openbare ruimte

Beleid Verkeer / Parkeren

Beleid Verkeer / Parkeren

Wat willen we bereiken

Effect indicator

Streven

Eerdere resultaten

Bron

Wat gaan we daar in 2020 voor doen

Het versterken van de bereikbaarheid van economische locaties en (woon)voorzieningen
(Bron: Bestse mobiliteitsaanpak)

Geen

-

-

Aanname: actief participeren in relevante overleggen leidt tot het gewenste maatschappelijk effect.

  • Participeren in regionale projecten en trajecten. Zoals de Bereikbaarheidsagenda (waaronder de voorbereiding van de fietsroute Pendelweg), InnovA58, vervolgstappen in het kader van de probleemanalyse naar de A2/N2-A50 en de realisatie van de Wegenstructuur Brainport Park.
  • Voorbereiden van besluitvorming over het Bestse gedeelte van de snelfietsroutes Den Bosch - Eindhoven en de Tilburg-Eindhoven- Aarle-Rixtel (Wilhelminakanaal-route).

Het leveren van een grotere bijdrage aan kwaliteit van de leefomgeving voor nu en in de toekomst.
(Bron: Bestse mobiliteitsaanpak)

Er is geen overkoepelende effect indicator voor de totale bijdrage aan de kwaliteit van de leefomgeving.

Voor verkeersveiligheid wordt de provinciale doelstelling voor 0 verkeersdoden gevolgd.

-

0 verkeersdoden per jaar

(gegevens zijn beschikbaar in de jaarrekening 2021)

--

2019: --
2018: 3 doden
2017: 3 doden
2016: 3 doden

BLIQ - verkeersveiligheids-rapportage 2015 - 2018

  • Samen met partners blijvend inzetten op gedragsbeïnvloeding om de verkeersveiligheid te bevorderen door bijvoorbeeld het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL).
  • Communiceren over snelheidscontroles die de regionale politie in Best uitvoert.
  • Bij basisscholen stellen we schoolzones in. De insteek is om elk jaar één schoolzone te realiseren. Hierbij is de insteek om zoveel mogelijk werk-met-werk te maken.
  • Het voorbereiden van de herinrichting van de Oirschotseweg - Hoofdstraat (tussen het Kerkhofpad en de Ringweg).
  • We zetten in op het terugdringen van overlast van rijkswegen. De prioriteit ligt bij MIRT-trajecten (zoals InnovA58).
  • Actualisatie Nota Parkeernormen.

Het leveren van een bijdrage aan een toegankelijke omgeving voor iedereen.
(Bron: Bestse mobiliteitsaanpak)

Het aandeel toegankelijke bushalten in Best (uitgezonderd buurtbushalten).

80 % in 2020
(gegevens zijn beschikbaar in de jaarrekening 2020)

2019: --
2018: 77%

Gemeente Best

  • Een bijdrage aan een toegankelijke omgeving nemen we mee in de reguliere werkzaamheden.
  • Realisatie van een toegankelijke bushalte aan de Oirschotseweg.