Begroting 2020

Ruimte en bouwen

Omgevingsrecht

RESULTAATGEBIED Omgevingsrecht

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 11.960.632

14,6 %

Baten

€ 10.984.952

13,4 %