Begroting 2020

Sociaal Domein

Inkomen

RESULTAATGEBIED Inkomen

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 30.566.102

37,2 %

Baten

€ 6.344.842

7,7 %